Cursus specialist bijenproducten

De cursus Specialist Bijenproducten biedt een afgeronde opleiding, die diep in gaat op de diverse bijenproducten: honing, was, stuifmeel, propolis, koninginnengelei, mede en ook enigszins op wetgeving, etikettering en promotie.

De cursus wordt op zeven zaterdagen gegeven:
18 november, 9 en 16 december, 13 januari, 3 en 24 februari, 10 maart en als reserve datum 14 april.

Beoogde resultaten van de opleiding Specialist Bijenproducten

De afgestudeerde is in staat om:

 • Honing op de juiste wijze te behandelen vanaf dracht tot aan de consument,

 • Andere bijenproducten goed te behandelen en te verwerken,

 • Correcte informatie te verschaffen aan consumenten en de meest gestelde klantvragen te beantwoorden.

Inhoud van de cursus

1. Module honing

 • Nectar: herkomst (bloembiologie), behandeling door het bijenvolk (biologie van de bij)
 • Honing: grondstoffen en chemische en fysische eigenschappen, verschijningsvormen
 • Oogsten van honing: winnen, slingeren, zeven, rijpen, afvullen en bewaren door de imker
 • Bewerken van of met honing door imker of derden (o.a. enten, kookreceptuur)
 • Gereedschap voor de winning en werking van instrumenten (o.a. slinger, refractormeter)
 • Oppervlakkige honinganalyse (draaiing, water, zuur, peroxide, elektrische geleiding)
 • Honingproeverij, onderscheiden en kwalificeren van verschillende soorten honing

 2. Module Was

 • Was: herkomst, grondstoffen,
 • Toepassingen: bewerken van of met was door imker of derden
 • Werking van materialen en gereedschappen voor bewerkingen van was (o.a. kaarsen maken)

 3. Module Stuifmeel

 • Stuifmeel: herkomst, bouw, grondstoffen, toepassingen
 • Onzekerheden bij honinganalyse, foutmarges bij uitkomsten
 • Praktische stuifmeelanalyse (pollen in preparaten, pollen in honing, stuifmeelklompjes)

4. Module Propolis

 • Propolis: herkomst, grondstoffen, toepassingen
 • Toepassingen: bewerken van of met propolis door imker of derden
 • Werking van materialen en gereedschappen voor bewerkingen van was (o.a. tinctuur maken)

 5. Module Koninginnegelei, Bijengif, Apitherapie en Cosmetische toepassingen

 • Geneeskrachtige eigenschappen van koninginnengelei, bijengif
 • Apitherapeutische waarde van honing, was, propolis, stuifmeel en overige producten
 • Cosmetische toepassingen van bijenproducten
 • Workshop verwerken/toebereiden van bijenproducten

 6. Module Mede maken

 • Geschiedenis, waarom mede maken
 • Materialen, gereedschappen, bereiding, recepten
 • Praktische medeanalyse (mengsels, alcoholpercentage, kwaliteitsbeoordeling)

7. Module Wetgeving

 • Voedselveiligheid en Kwaliteitswaarborgen
 • Levensmiddelen hygiëne-pakket (EG Verordening nr. 852/2004, 853/2004 en 854/2004)
 • Warenwetbesluit Honing
 • Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen
 • Algemeen Keuringsreglement en varianten daarop
 • HACCP kwaliteitsmanagement (Basisregels hygiëne bij imkeren)
 • Groepsgewijs bespreken en beschrijven van de eigen processen en werkinstructies

8. Module Etikettering en Promotie

 • Verpakking, presentatie en verkoop
 • Marketing en promotie van de eigen bijenproducten
 • Groepsgewijs beoordelen van bestaande etiketten en ontwerpen van eigen etiketten

Benodigdheden voor de cursist

Er zijn voor deze cursus geen speciale zaken nodig. Veel leerstof is te vinden in enkele boeken die het Bijkersgilde zelf uitgeeft. Ze zijn bij de kosten van de cursus inbegrepen.

 Doelgroep en toelatingseisen Specialist Bijenproducten:

Deze cursus is bedoeld voor imkers en ook voor andere geïnteresseerden, die op wat voor manier dan ook met bijenproducten te maken hebben. Er zijn geen specifieke toelatingseisen, al is het gevolgd hebben van de basiscursus bijenteelt en het hebben van enkele jaren ervaring met het houden van bijen een pre, evenals het hebben van enige ervaring in het oogsten en verwerken van honing. Maar ook mensen die om welke reden dan ook heel veel willen weten van honing en andere bijenproducten kunnen worden toegelaten.

Om de titel Specialist Bijenproducten te mogen behouden, is vereist dat regelmatig actualisatie plaatsvindt van de benodigde kennis en vaardigheden.

Dit zal in de vorm van Bijspijkerdagen worden georganiseerd door het Bijkersgilde.

Docenten en prijs

De docenten zijn allen gekwalificeerd, gespecialiseerd in het onderwerp, en óf leraar Bijenteelt A of B óf deskundig docent in het regulier onderwijs. De cursusprijs is € 350,00. Inclusief goede lunches.