Lesrooster basiscursus 2017

Betreft: programma Basiscursus Bijenhouden NBV 2017
Beste cursist,
U heeft zich aangemeld voor de Basiscursus Bijenhouden NBV 2017.
Imkersvereniging Groene Hart organiseert de Basiscursus Bijenhouden. Het cursusprogramma is
gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) te Wageningen. De
cursusleraar is Wouter Schouwstra uit Boskoop, tel. 0172-462750 of 0616762115, e-mail:
imkerwouter@adwo.nl
De basiscursus bestaat uit 7 theorielessen (incl. examentraining en examen) en 16 praktijklessen.
De cursus start op Dinsdag 31 januari 2017, tijd 19.30 – 22.00 uur, locatie MFC DE Plataan,
Snijdelwijklaan 2, Boskoop. Aantal deelnemers maximaal 16: Praktijklessen in 2 groepen van 8 deelnemers
in Reeuwijk op dinsdag van15.30-17.30 uur en van 18.00-20.00. Locatie: Van Leeuwenhoekstraat achter
nr. 23 Reeuwijk
De cursus wordt afgesloten met een NBV examen waarna bij voldoende resultaat een diploma in ontvangst
mag worden genomen. De kosten bedragen € 249,00; inclusief consumpties, examen en inclusief het
studieboek (naslagwerk) van Friedrich Pohl “Bijenhouden Hoe doe je dat?”, uitgever Trion Natuur. Wilt u er
rekening mee houden dat er ook imker hulpmiddelen moeten worden aangeschaft. De noodzakelijke
basisuitrusting is voordelig te verkrijgen voor 109 euro via de leraar Wouter Schouwstra. Deze bestaat uit:
Imkerjack, 3 theedoeken voorzien van stokken, imkerbeitel, imkerpijp, aansteker en grote plastic emmer.
Het lesprogramma is exclusief de drie facultatieve activiteiten: vertoning op een avond van de film “More
than honey” (dinsdag 7 maart), het samen bijenkasten maken (zaterdag 15 april) en bezoek aan het
Bijenhuis te Wageningen (zaterdag 22 april).
Het lesprogramma ziet er als volgt uit:
Theorielessen 2 uur (van 20.00 – 22.00 uur)
Les 1T Kennismaking met elkaar en met de “Bij” (alleen 1e les start om 19.30 uur)
Dinsdag 31-01-2017
 Kennismaking, verwachting van de cursisten en leraar.
 Doel en opzet van de cursus en definitief de data bepalen.
 Anatomie van de honingbij (werkster, dar, koningin)
 Het bijenjaar in vogelvlucht.
 Blz. 7-13 en 45-50 uit het boek
Les 2T Huisvesting, voedsel en bijenproducten
Dinsdag 14-02-2017
 De bijenwoning (korf, kast, bijenruimte, raten, raampjes, cellen.
 Het voedsel van de bij (nectar, stuifmeel en water).
 Was, Honing, Propolis, Koninginnengelei, Stuifmeel, Gif en “Bijenbrood”. Drachtplanten.
 De bijensteek.
 Blz. 11-15, 29-36, 17-18, 22 en 69-86 uit het boek
Secretariaat: Wouter Schouwstra
Pippeling 78
2771PJ Boskoop
t: 0172-462750
m: 0616762115
e: imkerwouter@adwo.nl
IMKERSVERENIGING
GROENE HART
Versie 1.0 Datum 28-8-2016 Pagina 2
Les 3T Ontwikkeling van het bijenvolk in de loop van het jaar
Dinsdag 28-02-2017
 Van ei tot bij (ontwikkeling van werkster, dar en moer).
 Paringsgedrag, darrenverzamelplaatsen.
 Communicatie in het bijenvolk.
 Werkverdeling in het volk.
 Zwermen (ontstaan, en beheer(sing) door de imker)
 Blz. 52-61 uit het boek
Les 4T Bedrijfsmethode
Dinsdag 14-03-2017
 Kunstzwermen (veger/vlieger en/of selectie).
 Doppen breken.
 Darrenbroedigheid, eierleggende werksters.
 Controle van jonge moeren.
 Inwinteren.(voer, roven, varroa, opslag ramen).
 Blz. 38-44, 53-61, 63-67 uit het boek
Les 5T Ziekten & parasieten- Voorkomen is beter dan genezen!
Dinsdag 21-03-2017
 Varroa, tracheemijt, kastkever.
 Nosema.
 AVB, EVB, Kalkbroed.
 Bestrijding (bouwraam, darrenraat, organische zuren, etherische oliën).
 Wat te doen bij een besmetting?
 Blz. 93-114 uit het boek
Praktijklessen 2 uur; onder voorbehoud van weer en volkontwikkeling.
Op Dinsdag in twee groepen:15.30-17.30 uur of 18.00-20.00 uur in Reeuwijk.
Les 1P Raampjes timmeren & kunstraat voor alle cursisten. Deze les is van 20.00 uur tot 22.00 uur
bij Maap Groenendijk, Zuidkade 93, 2771DS Boskoop
Dinsdag 04-04-2017
Les 2P Voorjaarsinspectie
Dinsdag 11-04-2017
Les 3P Ruimte geven, bouwraam
Dinsdag 18-04-2017
Les 4P Ruimte geven, bouwraam
Dinsdag 25-04-2017
Les 5P Kunstzwermen maken. Zorg ervoor dat U aanwezig kunt zijn bij deze les en ook over 13
dagen! Dit zijn twee zeer belangrijke praktijklessen!
Woensdag 10-05-2017
Les 6P Controle kunstzwermen & varroa bestrijding
Dinsdag 16-05-2017
Les 7P Doppen breken. Dit is een belangrijke praktijkles!!!
Dinsdag 23-05-2017
Versie 1.0 Datum 28-8-2016 Pagina 3
Les 8P Controle jonge moer(en)
Dinsdag 13-06-2017
Les 9P Volksontwikkeling
Dinsdag 20-06-2017
Les 10P Honing oogsten en voeren
Dinsdag 11-07-2017
Les 11P Honing slingeren bij Maap Groenendijk
Dinsdag 18-07-2017
Les 12P Varroa bestrijden
Dinsdag 25-07-2017
Les 13P Inwinteren afvoeren
Dinsdag 15-08-2017
Les 14P Varroa bestrijden
Dinsdag 22-08-2017
Les 15P Eindcontrole evaluatie praktijk gedeelte
Dinsdag 29-08-2017
Les 6T Examen training
Dinsdag 26-09-2017
Les 7T Examen
Dinsdag 03-10-2017
Feestelijke diploma uitreiking
Vrijdag 13-10-2017
Les P16 Varroa bestrijding theorie en praktijk
Zaterdag 9-12-2017 in 2 groepen van 13.30
tot 15.30 uur en van 15.30 tot 17.30 uur
Om het officiële NBV diploma te krijgen moet men een voldoende halen voor het theorie examen en
minimaal 80% van de praktijklessen hebben bijgewoond met als beoordeling “voldoende”.
Het cursusgeld € 249,00 dient voor 15 december 2016 overgemaakt te zijn op bankrekening
NL86ABNA0614885310 t.n.v. W. Schouwstra BIC: ABNANL2A Onder vermelding van uw naam en
“bijenhouden”
Tegen een bijdrage in de kosten kan een 1, 6 of 10-raams volk verkregen worden bij of via de leraar.
Tijdens de lessen hierover meer informatie.
Wij wensen u een fijne en leerzame cursus toe en zien u graag op Dinsdag 31 januari bij “De Plataan” in
Boskoop. U bent welkom vanaf 19.30 uur.
Namens het bestuur van Imkersvereniging Groene Hart Boskoop,