Uncategorized

Nieuwsbrief december 2018

Op dinsdagavond 29 januari vindt de algemene ledenvergadering (ALV) van onze vereniging
plaats. Het bestuur zal dan de activiteiten van het afgelopen jaar en de nieuwste stand van
zaken aan jullie allen mededelen. Natuurlijk komen de financiën ook aan de orde. Naast het
informatieve deel wordt het weer een gezellige avond. Begin 2019 zal ik u de informatie over
deze avond mailen. Maar voor nu alvast: noteren in de agenda!
Daarnaast is er een heel leuke activiteit op zaterdag 2 februari in de middag gepland. Er vindt
dan een honingkeuring in combinatie met een propolisworkshop in zalencentrum de Loods in
Boskoop plaats (twee van onze leden doen dan examen voor keurmeester bijenproducten).
Ook hierover komt zeer binnenkort uitgebreide informatie. Graag ook deze datum alvast
vrijhouden en noteren!
Dan rest mij nu alleen nog jullie allemaal een heel fijne Kerst en een gelukkig en gezond
(bijen)jaar 2019 toe te wensen namens het gehele bestuur!
Annet Künneke