Wat is er te doen op de bijenmarkt 17 juni?

We  hebben ingezet op 25 kramen voor het middagprogramma van ons jubileum, waarschijnlijk worden het er meer.
Een groot aantal imkers, kwekers en andere bijensupporters hebben al toegezegd dat ze er zullen zijn.
Dit is een greep uit de activiteiten:

Help een bijenzwerm  
Honing proeven, zoek de koningin
Kaarsen gieten / demo kunstraat maken
Imkermaterialen verkoop
Pannenkoeken en poffertjes
Bloemschikken
Puzzeltocht / speurtocht voor de kinderen
Springkussen voor de kinderen
IVN informatiestand (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid)
Beelden en keramiek tentoonstelling
Verloting nachtje B&B in de sortimentstuin
Voorlichting de wilde bij. Gemeente Alphen
Verkoop zaadmengsels speciaal voor insecten
Demonstratie bijenkorfvlechten
Honingmassage mmm…
Voorlichting door KNNV Gouda (vereniging voor veldbiologie)
Voorlichting Wellant College Groene school
Voorlichting toeristische informatie “Struinen en vorsen”

Bovendien heeft Albert Pijnacker leuke kleine bijenhotels te koop. En laat hij kinderen (en ook ouderen) bijenhotels timmeren, die ze dan gratis mee naar huis mogen nemen.
Natuurlijk zijn er potten honing van verenigingsleden en waskaarsen te koop.
Teunis Langerak geeft een demo glas in lood.