Bestuursleden

Bestuur imkersvereniging Groene Hart

■ Voorzitter:
Rolf Künneke, Waddinxveen
E: voorzitter@imkersvereniginggroenehart.nl

■  Secretaris, leraar imkeren, leraar bijengezondheid, bijengezondheidscoördinator van de NBV voor Zuid-Holland, lid van het Bijengezondheid- en diagnoseteam van WUR van Zuid-Holland, keurmeester Bijenproducten van het Bijkersgilde, plaatsvervangend ledenraadslid, fotograaf, public relations o.a. Instagram en Facebook IGH:
Annet Künneke, Waddinxveen
T: 06-24262181
E: secretariaat@imkersvereniginggroenehart.nl

■ Penningmeester en beheerder bijentuin Reeuwijk:
Martin van Vliet, Waarder
E: penningmeester@imkersvereniginggroenehart.nl

■Bestuurslid:
Maarten van den Dobbelsteen, Boskoop

■ Bestuurslid, NBV ledenraadslid, ambassadeur biodiversiteit en keurmeester bijenproducten:
Willy Bos-Slappendel, Boskoop

■ Bestuurslid:
Henny Smeding, Zwammerdam

■ Bestuurslid:
André Dokman

■ Adviseur en vraagbaak:
Erelid Maap Groenendijk

■ Webmaster:
Frank Snijdewint, Boskoop
E: website@imkersvereniginggroenehart.nl

Bestuivingscommissie:
Rob Vrijlandt
Maap Groenendijk
Martin van Vliet
Colla van As
E: bestuiving@imkersvereniginggroenehart.nl

Verder hebben we ook een activiteitencommissie en een bijenparkcommissie.