Cursussen

Koninginnenteelt (alleen voor leden)

Het opnemen van Koninginneteelt in een bedrijfswijze is een belangrijk aspect in het volwaardig imkeren.

Voor leden van onze vereniging organiseert onze tijdelijke voorzitter Maap Groenendijk dit voorjaar een cursus koninginnenteelt op dinsdagavonden. De start is waarschijnlijk in april.
Onder aan deze pagina kunt u zich hiervoor inschrijven.

Doel van de cursus:

Onzuiverheid en veelvoud van rassen kenmerken de bijenteelt in Nederland. Ongecontroleerde hybridisatie brengt volken voort die, soms in versterkte mate, op een onvoorspelbare manier de goede en slechte eigenschappen van hun voorouders tonen. Gerichte teelt en selectie leiden tot gewenst en voorspelbaar gedrag. Het opnemen van koninginnenteelt in een bedrijfswijze is een belangrijk aspect in het volwaardig imkeren.

Resultaat van de cursus:

De cursist is in staat

  • de kwaliteit van teeltmateriaal te beoordelen aan de hand van de gewenste eigenschappen;
  • van het gekozen uitgangsmateriaal goede koninginnen te telen;
  • de kwaliteit van de geteelde koninginnen te beoordelen;
  • de geteelde koninginnen op een juiste manier te gebruiken;
  • te beoordelen welk gereedschap en materiaal nodig is;
  • imkermethoden te hanteren waarin koninginnenteelt geïntegreerd is;
  • de teelt te beoordelen.

Inhoud van de cursus:

De cursus omvat zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte. In de theorielessen komen o.a. aan de orde het doel van koninginnenteelt, de eigenschappen die worden gewenst en de controle op het behoud van de eigenschappen, diverse manieren van het verkrijgen van larfjes, het oefenen van overlarven en de diverse manieren van invoeren, selectie, genotypische en fenotypische eigenschappen, rassenteelt en hybridenteelt. De praktijk omvat het leren van de bij de koninginnenteelt gebruikelijke teelttechnieken.

De kosten van de cursus zijn € 50.