Greenport Boskoop en Sortimentstuin the place to Bee


Bijen hebben van het vroege voorjaar tot late najaar voldoende stuifmeel en nectar nodig. Boomkwekerijgewassen zorgen hiervoor. Om dit beter onder de aandacht te brengen, gaat Sortimentstuin Harry van de Laar samen met adviesbureau Delphy, boomkwekers en andere partijen het project the place to Bee uitvoeren. De ambitie is dat Greenport Boskoop bekend komt te staan als het meest bijvriendelijke gebied van Nederland omdat er veel bijvriendelijke bomen en planten worden geteeld en groenbemesters die nuttig zijn voor bijen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het Economic Development Board Alphen aan den Rijn en het bedrijfsleven.
De Sortimentstuin Harry van de Laar aan het Rijneveld 153 in Boskoop is de etalage van boomkwekerijgewassen en vaste planten en trekt nationale en internationale bezoekers. De tuin moet komend jaar ook uitgroeien tot inspiratiebron en educatiepunt voor bijvriendelijke planten en bomen voor gemeenten, hoveniers en consumenten. Dat is één van de doelstellingen van het project the place to Bee.
Veel mensen zijn niet op de hoogte hoe belangrijk boomkwekerijgewassen voor bijen zijn. Al een aantal jaren wordt er gezegd dat het slecht gaat met de honingbijen en solitaire bijen zoals hommels, mestelbijen, zandbijen en diverse andere soorten. Wat opvalt is dat er in media veel aandacht is voor het zaaien van bijvriendelijke bloemenmengsels in tuinen, plantsoenen en op braakliggende stukken grond. Goede initiatieven maar veel mengsels bloeien pas in de zomer, terwijl de eerste bijen tevoorschijn komen in het voorjaar als de zon begint te schijnen. Willen we bijen een handje helpen dan moeten we zorgen dat ze vanaf het vroege voorjaar tot het late najaar voldoende voedsel kunnen vinden. Juist boomkwekerijproducten zoals heesters, bomen en vaste planten leveren bijna jaarrond voedsel en spelen een belangrijke rol. Uit stuifmeelonderzoek blijkt bijvoorbeeld dat in april en mei 80% van het stuifmeel dat honingbijen verzamelen, bestaat uit stuifmeel van bomen en struiken.
In het kader van het project the place to Bee zal in de Sortimentstuin Harry van de Laar door Boot & Dart Boomkwekerijen een nieuw bijvriendelijk plantsoen worden aangelegd. Daarnaast worden informatieborden geplaatst en een insectenhotel. De tuin is al een tentoonstelling van nieuw sortiment. Bij nieuwe bijvriendelijke planten zoals Diervilla ‘Honeybee’ zal nadrukkelijk het belang van bijen worden aangegeven. De tuin is vrij toegankelijk. Daarnaast worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd en informatie verspreid tijdens de Boskoopse Plantendag op 5 juni en de bijenmarkt op zaterdag 17 juni.
Hoewel het volgens diverse onderzoeken slecht gaat met de bijen in Nederland, heeft Imkervereniging Groene Hart weinig bijensterfte. De imkers in de regio Boskoop wijten dit aan de goede aanpak van bijenziekten zoals de varroamijtbestrijding en de goede biodiversiteit. Naast alle bomen en planten hebben boomkwekers dikwijls bloeiende groenbemesters op hun percelen staan om de bodemkwaliteit te verbeteren. Deze groenbemesters zijn ook goed voor de bijen. Zo levert Tagetes (afrikaantjes) volop stuifmeel. Daarnaast zijn er imkers die het idee hebben dat bijenvolken
die bij Tagetes hebben gestaan minder last van varroamijt hebben. Hierover is nog weinig kennis beschikbaar. Daarom wordt samen met imkers en kwekers meer informatie verzameld die kan dienen als basis voor een groot onderzoek. Als blijkt dat dit werkelijk zo is, heeft Greenport Boskoop naast het brede sortiment nog een extra reden om zich te profileren als the place to Bee.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het Economic Development Board Alphen aan den Rijn. Verder wordt bijgedragen door Boot & Dart Boomkwekerijen, Rabobank Boomkwekerijfonds, Stichting Sortimentstuin Harry van de Laar, Delphy en andere partijen.