Cursussen Uitgelicht

Basiscursus Bijenhouden

Doel van de basiscursus is de cursisten de kennis te geven en praktische ervaring te laten op doen

Voor de basiscursus 2020 zijn er geen  plaatsen meer  beschikbaar.

 

Het doel van de cursus:
Het in stand houden van een gezonde bijenstand in Nederland.

Omdat wij van mening zijn dat een goede basiskennis van het imkeren hiervoor noodzakelijk is, geeft onze vereniging elk kalenderjaar een basiscursus Bijenhouden. Doel van de basiscursus is de cursisten de kennis te geven en praktische ervaring te laten op doen, om op een zo bijvriendelijke en voor de omgeving zo weinig mogelijk belastende wijze bijen te kunnen gaan houden. Lees meer over ‘Zelf Bijenhouden?’ in de NBV uitgave van Bijenhouden nummer 6 van juni 2012.

De cursus begint met een theoriegedeelte die inzicht geeft in de wijze hoe een bijenvolk samenleeft en zich gedurende het seizoen ontwikkelt. Tijdens de praktijklessen wordt de opgedane kennis toegepast en uitgebreid.

De volgende onderwerpen worden in hoofdlijnen behandeld tijdens de cursus:

Theorie (7 lessen):

 • Vliesvleugeligen: bijen, wespen, hommels: leefwijze en functie in de natuur – Anatomie van de honingbij.
 • Van ei tot bij; Koningin, dar, werkster.
 • Raat als opslagplaats en broednest, stuifmeel en honing als voedsel.
 • Natuurlijke jaarcyclus van het bijenvolk zonder inmenging van de mens.
 • Zwermverhindering met koninginnenaflegger als meest eenvoudige methode.
 • Kennis maken met koninginnenteelt als middel tot verkrijgen en behouden van zachtaardige bijenvolken.
 • Bijenziekten: Varroa, AVB, Nosema.
 • Maatschappelijke aspecten van het bijenhouden.
 • De imker en de wet: welzijns- en gezondheidswet voor dieren, warenwet, wettelijke regels met betrekking tot reizen met bijen.
 • Basiskennis met betrekking tot de bijenproducten honing en was.
 • Stadsimkeren
 • BD-imkeren (Biologisch Dynamisch)

Praktijk (16 lessen):

 • Kennis van de gebruikte materialen en soorten bijenkasten.
 • Gebruik van kunstraat.
 • Bijenvolk openen, ramen uitnemen.
 • Herkennen van dar, werkster, koningin, eitjes, larven, nectar en stuifmeel.
 • Voorjaarsverzorging: controle, ruimte geven, honingkamers plaatsen.
 • Controle op zwermplannen.
 • Maken van koninginnenaflegger.
 • Behandelen van het hoofdvolk: doppen breken, controle jonge moer.
 • Zomerverzorging: Varroacontrole, controle volksontwikkeling.
 • Afnemen honing.
 • Slingeren en oppotten van honing.
 • Najaarsverzorging: voeren, Varroabestrijding.
 • Scheppen van zwerm.
 • Verenigen van volken.

Als de cursus op een serieuze en goede wijze is gevolgd, dan is de cursist na afloop in staat om:

 • Zelfstandig op een bij vriendelijke manier bijen te houden en in de bijen te werken.
 • Het onderscheid aan te geven tussen werkster, dar en koningin. Te zien wanneer bijen gevoerd moeten worden.
 • Te zien wanneer bijen extra ruimte in de broedkamer en de honingkamer nodig hebben.
 • Het zwermen te voorkomen.
 • Volken te verenigen.
 • Te werken met bestrijdingsmiddelen tegen Varroa.
 • Enthousiast over het bijen en het houden van bijen te vertellen.
 • Contacten aan te gaan en te onderhouden met anderen in de vereniging.

 

Om het officiële NBV diploma te krijgen moet men een voldoende halen voor het theorie-examen en minimaal 80% van de praktijklessen hebben bijgewoond met als beoordeling “voldoende”.

De kosten:

 • De kosten voor de cursus bedragen € 250,- . Tijdens het cursusjaar ben je automatisch lid voor 1 jaar van de Imkersvereniging Groene Hart en de NBV.
 • Imkerjack, handschoenen en lesboek zijn niet inbegrepen. Deze kunnen tijdens de cursus worden besteld.

De basiscursus 2019 biedt plaats aan maximaal 20 deelnemers. Als je deze cursus wilt volgen vul dan het inschrijvingsformulier in. Je ontvangt van ons een bevestiging en wordt geïnformeerd of deelname aan de cursus mogelijk is. Als de cursus al vol is kunnen we je op de wachtlijst plaatsen.

Als je nog vragen hebt over de cursus stel die dan hieronder.