Help de bij met bloeiende planten, bomen en struiken

Bijen hebben van het vroege voorjaar tot late najaar voldoende stuifmeel en nectar nodig. Je kunt bijen een handje helpen door de juiste planten, bomen en struiken in je tuin te zetten. Wil je inspiratie opdoen, kom dan de Sortimentstuin Harry van de Laar in Greenport regio Boskoop: the place to Bee.
Als de zon in het voorjaar begint te schijnen en het warmer wordt, komen de honingbijen uit de bijenkast tevoorschijn op zoek naar stuifmeel en nectar. Ze halen dit uit vroeg bloeiende bomen en struiken. Deze eerste stuifmeel hebben ze hard nodig na een lange winter. Naast honingbijen komen in ons land zo’n 350 verschillende soorten wilde bijen voor zoals metselbijen, zandbijen en hommels. Deze wilde bijen vormen geen volken, maar leven alleen en worden daarom wel solitaire bijen genoemd. Ook deze bijen zijn afhankelijk van stuifmeel en nectar.
Willen we bijen een handje helpen dan moeten we zorgen dat ze het hele jaar voldoende voedsel kunnen vinden door de juiste planten, bomen en stuiken te planten. Je ziet de laatste jaren diverse initiatieven waarbij braakliggende stukken grond worden ingezaaid met bijvriendelijke bloemenmengsels. Dit is een goed initiatief maar veel mengsels bloeien pas in de zomer. Door bomen, struiken en vaste planten te planten help je de bijen van het vroege voorjaar tot late najaar aan voedsel. Boomkwekerijgewassen zijn dus zeer belangrijk. Uit stuifmeelonderzoek blijkt bijvoorbeeld dat in april en mei 80% van het stuifmeel dat honingbijen verzamelen, bestaat uit stuifmeel van bomen en struiken. Groen is daarnaast van belang als schuilgelegenheid voor solitaire bijen.
Wil je inspiratie opdoen, kom dan eens naar de Sortimentstuin Harry van de Laar aan het Rijneveld 153 in Boskoop. Deze tuin is vrij toegankelijk en is de etalage van boomkwekerijgewassen en vaste planten voor nationale en internationale bezoekers. In de tuin staan veel boomkwekerijgewassen met naambordjes , vind je een insectenhotel en diverse informatieborden. Neem daarnaast eens een kijkje in de regio. Greenport regio Boskoop staat internationaal bekend als boomkwekerijgebied, maar het is ook the place to Bee. Hoewel het volgens diverse onderzoeken slecht gaat met de bijen in Nederland, heeft Imkervereniging Groene Hart weinig bijensterfte. De imkers in de regio wijten dit aan de goede aanpak van bijenziekten maar ook aan de goede biodiversiteit. De bijen halen voedsel uit vroeg bloeiende bomen en stuiken. In de zomer helpen de honingbijen met de bestuiving van besgewassen. Naast alle bomen en planten hebben boomkwekers dikwijls bloeiende groenbemesters op hun percelen staan om de bodemkwaliteit te verbeteren. Deze groenbemesters zijn ook goed voor de bijen. Zo leveren de oranje afrikaantjes (Tagetes) volop stuifmeel. We mogen dus wel zeggen dat Greenport Regio Boskoop the place to Bee is!