Bijengezondheid

Bijengezondheidsteam

Het Bijengezondheidsteam Zuid-Holland is vanaf 1 januari 2018 actief:
Ziekten kunnen een grote impact hebben op de gezondheid van bijenvolken. Als u bijen- en/of broedsterfte ten gevolge van een ziekte vermoedt, kunt u een monster door het Bijengezondheidsteam Zuid-Holland op een aantal bijen- en broedziekten laten onderzoeken.

Wanneer en naar wie stuur ik een monster dode bijen en/of broed?
Is de bijensterfte abnormaal (meer dan de helft van de bijen dood) en/of vermoedt u ziekte van het broed, vul dan het inzendformulier diagnose bijenmonsters van het Bijengezondheidsteam Zuid-Holland in. Stuur dit formulier samen met het bijen- en/of broedmonster op naar onderstaand adres. Vermeld duidelijk ‘Diagnose bijenziekten’ op de verpakking. Fotomateriaal ter ondersteuning van de diagnose is erg belangrijk. Bij sterfte van enkele tientallen bijen is er geen aanleiding om diagnostisch onderzoek uit te voeren. Per bijenstand niet meer dan 2 monsters opsturen. Van tevoren overleg per e-mail kan nuttig zijn. 
Foto’s naar: annetkunneke@gmail.com

Hoe verzamel ik een bijen- en/of broedmonster?
Doe ca. 100 dode bijen van de raten en/of een stukje raat met ziek broed in een saladebakje of ander goed afsluitbaar bakje (10x10cm). Noteer uw naam, het kastnummer en de datum op het bakje. Doe het bakje in een luchtdicht plastic zakje. Pak dit in en zorg ervoor dat het materiaal niet geplet kan worden in de post. Mochten er geen bijen op de raten zitten, dan mogen de bijen ook van de bodem van de kast verzameld worden. Bijen in vergaande staat van ontbinding of sterk ingedroogde bijen, zijn niet met betrouwbaar resultaat op ziekte te onderzoeken.

Verdenking van Amerikaans Vuilbroed (AVB)?
Amerikaans Vuilbroed is een aangifteplichtige ziekte. Bij een verdenking van AVB moet onmiddellijk contact opgenomen worden met een Bijengezondheidscoördinator (BGC) van Zuid-Holland, Tel: 06242621 81 of Tel: 0629542643 en met bijenWUR, Tel: 0317481279 of E-mail: bijen@wur.nl  Zie ook de brochure: ‘De broedziekten’ van bijenWUR: http://edepot.wur.nl/44017

Vermoeden van spuitschade?
Als er een groot aantal bijen plotseling is doodgegaan, bestaat de mogelijkheid dat de bijen zijn blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen. Neem in dat geval contact op met een van de bovengenoemde BGC-ers, maar ook met de NVWA: Tel: 045 546 62 30, of via de website:

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/bijen-en-hommels/meld-bijensterfte-door-spuitschade