Betalingen

Betalingen kunnen het best rechtstreeks gedaan worden op rekening NL91RABO0108507564 t.n.v. Imkersvereniging Groene Hart. De penningmeester vindt het handig als u erbij vermeldt waarvoor u een betaling doet.