Nieuws nieuwsbrief

Activiteiten van dit jaar

Beste leden en cursisten,

Ieder jaar organiseren wij allerlei activiteiten voor onze leden. Deze maand was onze jaarlijkse barbecue weer aan de beurt. Vijf keer per jaar houden we een imkercafé en soms zijn er ook nog extra activiteiten. Zo’n extra activiteit was de komst van Friedrich Pohl naar Boskoop in September. Wij kennen hem allemaal van het boek ‘Bijenhouden hoe doe je dat?’, dat we allemaal tijdens de basiscursus gebruikt hebben.

De NBV heeft dit jaar alle activiteiten afgelast. Ook de open imkerijdagen vinden jammer genoeg niet plaats. Wij volgen het voorbeeld van de NBV hierin. Echter, we zijn inventief! We plannen toch nog een drietal activiteiten waarbij wij de sociale afstand in acht nemen. De beoogde data zijn 12 September, 28 oktober en 26 november. Natuurlijk zijn de exacte data nog een beetje afhankelijk van de omstandigheden in die maanden. 

Wat zijn we van plan?

Op 12 september houden we een Coronaproof puzzeltocht in de natuurtuin de Veenmol en de omliggende omgeving, met als onderwerp: drachtplanten en wilde bijen.

Op 28 oktober is er een honingkeuring. De producten voor de keuring kunnen naar een nader te bepalen adres gebracht worden. Bewaar alvast jullie bijenproducten voor deze keuring! Hoe we het geheel nu precies vormgegeven, horen jullie nog. De keuring zal in ieder geval online plaatsvinden en je zal hiervan meer kunnen zien dan in de afgelopen jaren het geval was! Ook dit jaar zullen we weer oorkonden verstrekken.

Op 26 november organiseren we een ‘online imkercafé’ op het gebied van de bijengezondheid. Ook daarover krijgen jullie nog van tevoren duidelijke instructies. Ik denk dat het allemaal leuk gaat worden ook al zal het anders gaan dan we gewend zijn.

 

Namens het bestuur wens ik jullie alvast een fijne zomervakantie.

 

Annet Kunneke