oud nieuws

Geef u nu op voor ons lustrum op 17 juni

De bijenhoudersvereniging voor Het Groene Hart

Imkersvereniging Groene Hart (IGH) viert dit jaar haar 75-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit bijzondere lustrum organiseert de vereniging op zaterdag 17 juni aanstaande in de Proeftuin van Holland te Boskoop een evenement onder het motto ‘Een bijenpark voor het Groene Hart’.  Klik hier om te vertellen dat u meedoet.
De IGH wil in de komende jaren een bijenpark in onze regio te realiseren. Voor het behoud van vitale bijen is goede voorlichting aan de burgers en kwekerijen/ bedrijfsleven onmisbaar. Een bijenpark is een herkenbaar aanspreekpunt voor alles wat met bijen, vlinders en andere insecten en de imkerij te maken heeft. Bijen zijn onmisbaar voor een vitale en duurzame leefomgeving.

Zaterdag 17 juni
Voor het ochtendprogramma zijn enkele sprekers uit het bedrijfsleven, overheid, en imkerij uitgenodigd om hun visie op het belang van de bijenteelt toe te lichten. In de namiddag organiseert de vereniging een bijenmarkt waarin een breed publiek vertrouwd gemaakt wordt met de vele verschillende facetten van de imkerij. Voor kinderen wordt een puzzeltocht door de proeftuin georganiseerd, gericht op de leefomgeving van bijen. Ook zal samen met de bezoekers een bijenhotel worden gemaakt voor wilde bijen. Er wordt voorlichting gegeven hoe een bijenkast voor honigbijen eruitziet. Er komt een kijkkast met levende bijen, om te zien hoe bijen aan het werk zijn. Er worden bijenproducten getoond en allerlei toepassingen gedemonstreerd. Daarnaast worden deze producten uiteraard te koop aangeboden. Tevens wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van de bijenteelt en het belang hiervan voor de tuinbouw in onze regio. Historische imkermaterialen worden tentoongesteld en er wordt toelichting gegeven hoe imkers vandaag werken. Door deze informatiedag promoot de vereniging de realisatie van een bijenpark voor het Groene Hart.

 

Voor meer informatie:

Maap Groenendijk (voorzitter IGH) tel: 0612876287 of email: groenendijk.m@casema.nl
Annet Künneke (secretaris IGH) tel: 0624262181 of email: annetkunneke@gmail.com