Nieuws Welkom

Kerstwensen

Beste imkers,
Inmiddels hebben we alweer twee jaar ervaring in de omgang met Covid-19. Ook in 2021 hebben we onze activiteiten hierop moeten aanpassen. We zijn elkaar echter niet uit het oog verloren. We organiseerden onder anderen een online-imkercafé en zagen elkaar persoonlijk bij een natuurwandeling en bij een keuring bijenproducten. Dit werd door velen als heel prettig ervaren.
We gaan ook 2022 weer positief tegemoet. Ondanks eventuele beperkingen zullen we weer het een en ander organiseren. We beginnen op 26 januari met een algemene ledenvergadering waarin het afgelopen jaar de revue zal passeren. We hebben zeker niet stilgezeten. We hopen jullie dan ook op deze avond online te ontmoeten. De uitnodiging komt nog.
Wij wensen jullie fijne en gezellige feestdagen toe. Het allerbeste voor 2022 en blijf vooral gezond!

Namens het bestuur: Rolf Kunneke