Imkercafé

Ga ik door met deze koningin?

Beste leden en cursisten,
Op 10 mei vindt ons 3e imkercafé plaats. Deze keer vertelt Jos Römgens ons iets over de koningin in onze volken. Jos is bijenteelt leraar voor de basiscursus, hij is leraar
koninginnenteelt en leraar praktisch imkeren. Daarnaast is Jos bestuurslid van de zeer actieve afdeling Oirschot- de Beerzen e.o., een vereniging met meer dan 100 leden. Hij is lid van de NBV-onderwijscommissie, voorzitter van de Vereniging van Carnica Imkers en lid van de werkgroep Beebreed. Natuurlijk heeft Jos ook zijn eigen bijenvolken!
“Als imker ben ik geïnteresseerd in wat er gebeurt in de bijenvolken, op welke wijze ik dat kan
verklaren en hoe ik als imker daarop zo goed mogelijk kan aansluiten. Het verbeteren van de
kwaliteit van de volken is voor mij daarbij een belangrijke doelstelling. Koninginnenteelt is
voor mij het mooiste onderdeel van het imkervak.
Het onderwerp van mijn presentatie is: “Ga ik door met deze koningin?”
Het hoogtepunt van het bijenjaar breekt aan: in mei/juni komen de volken in
zwermstemming. Voor de imker een drukke periode vooral gericht op zwermverhindering. Bij
het voorkomen van zwermen speelt ook de vraag: ga ik met mijn koninginnen door? Door
imkers worden daar verschillende antwoorden op gegeven. In mijn presentatie ga ik in op de
relatie tussen het bijenvolk en de koningin, de ontwikkeling tot koningin, de functie van de
koningin in het volk, de kwaliteit van de koningin, een haperende koningin en wat je als imker
hier nu mee kunt.”
Het belooft een interessante lezing te worden. Jullie zijn van harte uitgenodigd om naar Jos
te komen luisteren. Wij kijken uit naar een geslaagde en gezellige avond.
Graag tot 10 mei.
Plaats: Maap en Trees Groenendijk, Zuidkade 93, 2771 DS Boskoop
Aanvang: 20.00 uur, deur open 19.30 uur
Einde: 22.00 uur
Parkeren kan op het terrein links van dat van familie Groenendijk.
Aanmelden is niet nodig, komen natuurlijk wel!
Namens het bestuur van Imkersvereniging Groene Hart te Boskoop, Annet Künneke