75 jaar Over bijen

Sortimentstuin Harry van de Laar in Boskoop wordt bijvriendelijke demo-tuin

 
 
 
 
 

fotosortimentstuin

 

De Sortimentstuin Harry van de Laar aan het Rijneveld 153 in Boskoop is de etalage van boomkwekerijgewassen en vaste planten en trekt nationale en internationale bezoekers. De tuin moet komend jaar ook uitgroeien tot inspiratiebron en educatiepunt voor bijvriendelijke planten en bomen voor gemeenten, hoveniers en consumenten. Dat is één van de doelstellingen van het project the place to Bee. Veel mensen zijn niet op de hoogte hoe belangrijk boomkwekerijgewassen voor bijen zijn.

Het gaat al een aantal jaar slecht met de honingbijen en solitaire bijen zoals hommels, mestelbijen, zandbijen en diverse andere soorten. Er is veel aandacht voor het zaaien van bijvriendelijke bloemenmengsels in tuinen, plantsoenen en op braakliggende stukken grond. Goede initiatieven maar veel mengsels bloeien pas in de zomer, terwijl de eerste bijen tevoorschijn komen in het voorjaar als de zon begint te schijnen.

De initiatiefnemers willen bijen een handje helpen dan moeten we zorgen dat ze vanaf het vroege voorjaar tot het late najaar voldoende voedsel kunnen vinden. Juist boomkwekerijproducten zoals heesters, bomen en vaste planten leveren bijna jaarrond voedsel en spelen een belangrijke rol. Uit stuifmeelonderzoek blijkt bijvoorbeeld dat in april en mei 80% van het stuifmeel dat honingbijen verzamelen, bestaat uit stuifmeel van bomen en struiken.

In het kader van het project the place to Bee zal in de Sortimentstuin Harry van de Laar door Boot & Dart Boomkwekerijen een nieuw bijvriendelijk plantsoen worden aangelegd. Daarnaast worden informatieborden geplaatst en een insectenhotel. De tuin is al een tentoonstelling van nieuw sortiment. Bij nieuwe bijvriendelijke planten zoals Diervilla ‘Honeybee’ zal nadrukkelijk het belang van bijen worden aangegeven. De tuin is vrij toegankelijk. Daarnaast worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd en informatie verspreid tijdens de Boskoopse Plantendag op 5 juni en de bijenmarkt op zaterdag 17 juni.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het Economic Development Board Alphen aan den Rijn. Verder wordt bijgedragen door Boot & Dart Boomkwekerijen, Rabobank Boomkwekerijfonds, Stichting Sortimentstuin Harry van de Laar, Delphy en andere partijen.