75 jaar

Oproep voor deelnemers

De Imkersvereniging Groene Hart viert dit jaar haar 75-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit bijzondere lustrum organiseren wij op zaterdag 17 juni aanstaande in de Proeftuin van Holland te Boskoop tussen 13:00 en 18:00 uur een bijenmarkt. Ons doel is om voorlichting te geven over het belang van bijen voor onze natuurlijke leefomgeving. We vragen ook aandacht voor ons streven om in de komende jaren een bijenpark in onze regio te realiseren.

Zou u een bijdrage willen leveren aan deze markt? We stellen een stand beschikbaar waarin u uw producten en activiteiten aan de bezoekers kunt voorstellen. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Wij willen een breed publiek vertrouwd maken met de vele verschillende facetten van de imkerij en het belang van de bij voor de natuurlijke leefomgeving. Hierbij is uw bijdrage van groot belang. Voor kinderen organiseren wij een puzzeltocht door de proeftuin. Ook zullen wij samen met de bezoekers bijenhotels maken voor wilde bijen. Er wordt voorlichting gegeven hoe een bijenkast eruitziet. Er komt een kijkkast met levende bijen, om te zien hoe bijen aan het werk zijn. Er worden bijenproducten getoond en allerlei toepassingen gedemonstreerd. Daarnaast worden deze producten uiteraard te koop aangeboden. Ook wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van de bijenteelt en het belang ervan voor de tuinbouw in onze regio. We stellen oude imkersmaterialen ten toon en geven toelichting hoe imkers vandaag werken.

Wij denken ongeveer 25 stands op deze markt te realiseren. Reageer als u een kraam wilt bezetten.