Uitgelicht

Bloemenweide Zwarte Pad wordt Bijenidylle Blonksloot.

Wij, IVN/ Vrienden van het Heempad (VvhH) hebben vorig jaar een verzoek ingediend om in aanmerking te komen voor een bijenidylle.
Met Kars Veling (Vlinderstichting) hebben we de mogelijkheden bekeken en suggesties gedaan.
Met resultaat, via Marcel van der Veen (bijenspecialist Gemeente Alphen) kwam het bericht dat de bloemenweide geschikt is voor de kwalificatie Bijen Idylle. Een opdracht is inmiddels gegeven aan Vivara Pro voor het plaatsen van een bijenhotel en informatiebord. We zien dit als een bekroning op ons werk en kijken uit naar de opwaardering van onze bloemenweide. Een mooie gelegenheid voor een officiële naamkeuze: Bijenidylle Blonksloot. Dat verdient uitleg. Van iemand met historisch kennis van het Zwarte Padgebied vernamen we dat de opmerkelijk brede sloot ten noorden van het perceel in een ver verleden een aftakking was van de rivier de Gouwe. Het is een verlengde van de sloot ten zuiden van de Emmakade, die wordt onderbroken door de Mendelweg en de spoorbaan. Mooie kans om deze historische naam te gaan gebruiken. We zoeken verder naar historische naamkeuzen voor toekomstige natuuruitbreiding in dit gebied. Wie heeft historische kennis?

Meer informatie over groene initiatieven rond Boskoop vindt u in het Heempad journaal.