Nieuws Over ons

Algemene ledenvergadering

Beste leden,
Op woensdag 29 januari organiseren wij onze jaarlijkse ledenvergadering om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in de Plataan te Boskoop. We zullen het jaar 2019 aan de hand van de agenda in vogelvlucht met u doornemen en we lichten onze plannen voor het jaar 2020 toe. Wij hebben het afgelopen jaar weer veel met elkaar en voor elkaar kunnen doen. Zie hiervoor ook het bijgevoegde jaarverslag van 2019.
Uw aanwezigheid is op deze avond van belang omdat wij beslissingen willen nemen omtrent de nieuwe huisvesting van onze vereniging.
Daarnaast hebben drie bestuursleden hun driejarig termijn erop zitten en kunnen zij herkozen worden. Mocht u echter zelf in het bestuur plaats willen nemen, dan kunt u zich beschikbaar stellen. U kunt dit bij mij kenbaar maken vóór 20 januari aanstaande. Het gaat zeker een informatieve, maar ook een gezellige avond worden. Wij stellen jullie aanwezigheid op deze avond zeer op prijs.
Graag tot 29 januari!

Namens het bestuur van IGH, Annet Kunneke